INTERVJU: Naša misija je zadovoljiti potrebe klijenata

“Da bismo održali nivo kvaliteta, oslanjamo se na dva ključna faktora, a to su naši zaposlenici i inovativni sistemi upravljanja logističkim procesima. Kontinuirano radimo u oba segmenta i
vjerujemo da je to ključ uspjeha”

AS Logistics d.o.o. je dio AS Holding sistema i osnovan je s namjerom da članicama grupacije i eksternim poslovnim partnerima pruži najbolju 3PL uslugu koristeći savremene metode i logistička rješenja.

Njihova vizija je da budu vodeći dobavljač integralne logističke usluge na domaćem tržištu, osigiravaujući svojim klijentima dodatnu vrijednost, a sve uz pomoć inovativnih sistema upravljanja logističkim procesima. To nastoje postići otvaranjem dodatnih logističkih centara u Sarajevu i Banjoj Luci i manjih centara u Hercegovini i Krajini uz pomoć kojih će pokriti kompletno bh. tržište. Zahvaljujući svojim kvalitetnim uslugama nameću se kao siguran partner za poslovanje. Dragan Bjelica, direktor AS Logistics, upoznao nas je sa uslugama i rješenjima koje pružaju, planovima, kao i izazovima sa kojim se susreću.

PROČITAJTE CIJELI INTERVJU OVDJE