AS LOGISTICS - Logistička komponenta AS HOLDING grupacije !

UPRAVLJANJE ZALIHAMA

Nadzor kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja zaliha

AS Logistics svakodnevno radi na razviju i implementiranju modela upravljanja zalihama, što nam pruža učinkovitije i ekonomičnije poslovanje.

Software alati namjenjeni upravljanju zalihama unutar logističko-distributivnog centra AS Logistics su intergrisani sa podacima pohranjenim unutar WMS-a („warehouse managment system“) omogućavajući trajnu kontrolu izlaza po principima FIFO (First In, First Out), FEFO (First Expired, First Out), LIFO (Last in, First Out) odnosno nadzor nad kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima zaliha u svakom momentu protoka roba kroz sistem AS Logistics.

Povezanost poslovnih sistema daje klijentima mogućnost uvida u stanje skladišta, brige o zalihi na skladištu, ali i raspoloživosti robe za prodaju, što garantuje preciznost u isporukama krajnjim kupcima.