AS LOGISTICS - Logistička komponenta AS HOLDING grupacije !

DOSTAVA

Kontinuirano unapređenje modela i rokova isporuke

AS Logistics nudi uvezivanje poslovnih sistema upravljanja tokom cijelog procesa distribucije omogućava da se transport robe do odredišta realizuje u optimalnim vremenskim i sigurnosnim uslovima sa nadzorom lokacije i tereta u stvarnom vremenu. Automatskom analitikom podataka po realizaciji svake pojedinačne isporuke omogućavamo kontinuirano unapređenje modela i rokova isporuke.

Sigurne isporuke, povratnu sistemsku informaciju o izvršenoj dostavi u najkraćem roku, ljubazno osoblje – naši dostavljači iskusni su i provjereni profesionalci koji svojim pristupom i proaktivnošću daju dodanu vrijednost samoj usluzi, te sigurnost i kvalitetu pomoću naših vozila visokog nivoa koja zadovoljavaju sve tehničke i zakonske uslove.